Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Informacja dla uczestników

Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2016/17

W roku akademickim 2016/17 zostają uruchomione kierunki:

-        Chemia z elementami ochrony środowiska
-        Fizyka z elementami informatyki
-        Informatyka w szkole
-        Matematyka z elementami informatyki

Pierwszy zjazd dla kierunków:

-        Chemia z elementami ochrony środowiska
-        Fizyka z elementami informatyki
-        Matematyka z elementami informatyki

planowany jest 14/15 października 2016

Pierwszy zjazd dla kierunków:

-       Informatyka w szkole

planowany jest 21/22 października 2016

Szczegółowe harmonogramy zajęć umieszczone są w zakładce Harmonogramy .

 

Studia prowadzone są przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu.

Studia Podyplomowe kwalifikujące nauczycieli prowadzone są na następujących kierunkach (szczegółowe informacje – menu z lewej strony):

     

  • fizyka z elementami informatyki
  • matematyka z elementami informatyki
  • chemia z elementami ochrony środowiska
  • informatyka w szkole
  • technika z elementami informatyki
  • przyroda
  •  

Studia przewidziane są dla nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Studia trwają trzy semestry (w tym tzw. semestr wakacyjny) i obejmują 350 godzin realizowanych od października do września podczas 20 zjazdów (piątek od 14:30-sobota do 17:00).
Opłata wynosi 3900 złotych (wpłaty w ratach). Istnieje możliwość eksternistycznego zaliczenia pierwszego semestru.